Kdo tábor připravuje

Ing. Petra Benedíková – hlavní vedoucí

Teorie: 

 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2015 a 2017)
 • školení hlavních vedoucích táborů (2017) 
 • školení prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých (2016)
 • semináře: hmatové knihy a zákonitosti hmatového vnímání, neverbální komunikace nevidomých

Praxe:

 • hlavní vedoucí tábora pro děti s těžkým postižením zraku (2017 – 2020)
 • oddílová vedoucí na táborech pro nevidomé děti (2015 a 2016)
 • vedoucí pravidelných středečních schůzek Tyfloturistického oddílu při škole J. Ježka (2013 – 2018)
 • dobrovolník v Okamžiku, z. ú. (2010 – 2018)


Bc. Šarlota Hambergerová

Teorie:

 • kurz krizové intervence (2020)
 • kurz muzikoterapie (CZMTA, 2018)
 • kurz první pomoci u akutních stavů (Life Support, 2018) 
 • český jazyk a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, španělský jazyk a literatura (JČU)

Praxe:

 • vedoucí na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2020)
 • oddílová vedoucí na dětských táborech (2011-2015)


Bc. Kristýna Kostelecká

Teorie:

 • učitelství pro mateřské školy (UTB)
 • KOMPAS – metodický kurs o zážitkové pedagogice (ŽTJ, 2017)
 • seminář: hmatové knihy a zákonitosti hmatového vnímání

Praxe:

 • vedoucí na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2020)
 • učitelka v mateřské škole (od 2020)
 • asistentka pedagoga pro dítě se specifickými potřebami (2018-2020)


Mgr. Kateřina Matulíková

Teorie:

 • kurz prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých (2019 – 2020)
 • speciální pedagogika – dramaterapie (UPOL)
 • mezinárodní humanitární a sociální práce (UPOL)
 • kurz rituál v zážitkové pedagogice (2016)
 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2015)
 • Youthpass Evropské dobrovolné služby (2014)

Praxe:

 • členka programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2016-2020)
 • 9 let účastnice letních dětských táborů různých typů
 • rok práce v Portugalsku v klubu pro děti a mládež se sociálním znevýhodněním (2013-2014)
 • lektor Život trochu jinak (práce s integrovanou skupinou, osoby s těžkým postižením zraku)
 • sociální pracovník v Tyfloservisu, o.p.s. (od 2017)


Mgr. Vojtěch Polášek

Teorie:

 • kurz oddílového vedoucího (2012)
 • kurz instruktora (2011)
 • pravidelná účast na RVVZ Vysočina

Praxe:

 • člen programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2016, 2017 a 2020)
 • pravidelný účastník táborů  pro nevidomé děti od roku 1998 do roku 2007, instruktor v roce 2012