Kdo tábor připravuje

Ing. Petra Benedíková – hlavní vedoucí

Teorie: 

 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2015 a 2017)
 • školení hlavních vedoucích táborů (2017) 
 • školení prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých (2016)
 • semináře: hmatové knihy a zákonitosti hmatového vnímání, neverbální komunikace nevidomých

Praxe:

 • hlavní vedoucí tábora pro děti s těžkým postižením zraku (2017 – 2019)
 • oddílová vedoucí na táborech pro nevidomé děti (2015 a 2016)
 • vedoucí pravidelných středečních schůzek Tyfloturistického oddílu při škole J. Ježka (2013 – 2018)
 • dobrovolník v Okamžiku, z. ú. (2010 – 2018)

 


Mgr. Kateřina Matulíková

Teorie:

 • kurz prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých (2019 – 2020)
 • speciální pedagogika – dramaterapie (UPOL)
 • mezinárodní humanitární a sociální práce (UPOL)
 • kurz rituál v zážitkové pedagogice (2016)
 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2015)
 • Youthpass Evropské dobrovolné služby (2014)

Praxe:

 • členka programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2016-2019)
 • 9 let účastnice letních dětských táborů různých typů
 • rok práce v Portugalsku v klubu pro děti a mládež se sociálním znevýhodněním (2013-2014)
 • lektor Život trochu jinak (práce s integrovanou skupinou, osoby s těžkým postižením zraku)
 • sociální pracovník v Tyfloservisu, o.p.s. (od 2017)

 


Mgr. Vojtěch Polášek

Teorie:

 • kurz oddílového vedoucího (2012)
 • kurz instruktora (2011)
 • pravidelná účast na RVVZ Vysočina

Praxe:

 • člen programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2016 a 2017)
 • pravidelný účastník táborů  pro nevidomé děti od roku 1998 do roku 2007, instruktor v roce 2012

 


Tereza Salvadori

Teorie:

 •  anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (UPOL)
 • pedagogické, psychologické a didaktické semináře

Praxe:

 • vedoucí na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2018 a 2019)
 • oddílová vedoucí na anglickém táboře Eurocamp (2019)

 


Jitka Studničková

Teorie:

 • speciální pedagogika – andragogika (UPOL)
 • KOMPAS – metodický kurs o zážitkové pedagogice (ŽTJ, 2018)

Praxe:

 • členka programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2019)
 • vedoucí na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2018)
 • pracovník v sociálních službách v Chráněném bydlení v Charitě

 


Mgr. Martin Sukaný

Teorie:

 • speciální pedagogika, PdF MU (Mgr.)
 • sociální pedagogika a volný čas, PdF MU (Bc.)
 • rekvalifikační výcvik: Lektor zážitkové pedagogiky (Prázdninová škola Lipnice, 2012-2013)
 • kurz oddílového vedoucího (Pionýr, 2010)
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích z oblasti pedagogiky, psychologie a vedení volnočasových aktivit

Praxe:

 • člen programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2016-2018)
 • dlouholetý vedoucí na táborech (skautských i rehabilitačních pro nevidomé děti)
 • lektor sebezkušenostních kurzů pracujících s metodou zážitkové pedagogiky (od 2009)
 • pravidelně pořádá akce, kterých se účastní i lidé se zrakovým postižením
 • lektor kurzů práce s inkluzivními skupinami
 • lektor kurzů Dalšího vzdělání pedagogických pracovníků (akreditace MŠMT)