Praktické informace

Pro koho je tábor určen

Tábor je určen pro děti se zrakovým postižením ve věku od ukončené první třídy základní školy (obvykle 7 let nebo později) do 16 let včetně. V případě velkého zájmu upřednostníme mladší děti, pro které tábor připravujeme především. Jestliže se Vaše dítě nevejde do uvedené věkové hranice a Vy byste jej i přesto na tábor rádi přihlásili, dejte nám vědět. Vaši žádost individuálně posoudíme.

Kapacita tábora je omezena. Maximální počet je 18 dětí. Naším záměrem je, aby účastnická skupina byla co nejvíce vyvážená a děti prožily tábor v přátelském prostředí, kdy budou moci být v kontaktu se všemi ostatními táborníky.

Aby byl tábor pro děti přínosem a užily si jej bez zbytečného stresu a obav, zvažte prosím, zda-li Vaše dítě:

  • dokáže komunikovat i s pro ně cizími lidmi (umí vyjádřit, co potřebuje nebo co se mu líbí a nelíbí) – neumíme číst myšlenky a bohužel Vaše děti neznáme tak dobře jako Vy.
    Dítě může mít pomalejší tempo v porozumění a plnění zadaných úkolů, musí však umět rozlišit jednotlivé pokyny a uvědomovat si jejich význam. Tábor není uzpůsoben pro děti s přidruženými těžšími formami mentálního postižení a poruchami autistického spektra.
  • zvládá běžnou sebeobsluhu – udržování hygienických návyků, základy stolování (nají se bez dopomoci), umí se samo svléknout, s případnými nedostatky při oblékání (problémy se zipem, tkaničkami apod.) pomůžeme.
  • je schopné samostatně se pohybovat po několika základních vytyčených trasách, se kterými bude seznámeno od počátku tábora (frekventované úseky na toalety, do jídelny apod.). Dítě může mít i pohybové postižení, ale jen lehčího typu, areál tábora není bezbariérový.

Jak se na tábor přihlásit

Přihlásit dítě na náš tábor je velice jednoduché. Stačí:

Praktické informace ve smyslu, co si vzít s sebou, příjezd / odjezd, přesný čas a místo začátku tábora apod., pošleme až závazně přihlášeným účastníkům.

Cena

Dotovaná výše účastnického poplatku je 2 700 Kč, reálná cena tábora je však několikanásobně vyšší. Pokud byste měli zájem výši poplatku ještě snížit, můžete se zkusit obrátit na Vaši zdravotní pojišťovnu – některé poskytují jednorázový příspěvek na dětské tábory ve výši 1 000 Kč.  V případě zájmu můžeme rovněž nabídnout rozložení účastnického poplatku do více splátek.

O způsobu platby účastnického poplatku Vás budeme informovat.

Storno podmínky

Při odhlášení řádně přihlášeného dítěte do 20. 6. 2021 jsme nuceni účtovat storno poplatek ve výši 1 000 Kč na úhradu již vynaložených nákladů. Při pozdějším odhlášení je výše storno poplatku 1 500 Kč.

Doprava

Doprava na tábor je individuální. Výhodou je, že si budete moci prohlédnout tábořiště, podívat se, kde budou Vaše děti ubytovány, seznámit se osobně s hlavní vedoucí, zdravotnicí i ostatním personálem tábora.

Stravování

Bude zajištěno 5x denně. V případě, že Vaše dítě má nějaké specifické stravovací potřeby, nás prosím kontaktujte – domluvíme se na podrobnostech.

Vedoucí

  • Programoví vedoucí připravují program tábora a následně zodpovídají za jeho realizaci na místě. Programoví vedoucí mají víceleté zkušenosti s pořádáním akcí pro účastníky se zrakovým postižením a dokáží tak program ušít tzv. na míru. U námi připraveného programu se se zrakovým postižením počítá, a proto se nestane, že by se dítě programu kvůli své zrakové vadě nemohlo účastnit.
  • Vedoucí k dětem se starají o bezpečí a pohodu dětí během programu i mimo něj. Počet vedoucích se odvíjí od počtu dětí, kdy na jednoho vedoucího počítáme max. 2 děti. Díky tomuto ve srovnání s běžnými tábory vyššímu počtu vedoucích, jsme schopni dětem zajistit potřebnou asistenci při každodenních činnostech, programu a přesunech i v náročnějším terénu. Jako vedoucí k dětem se hlásí především studentky speciální pedagogiky.
  • Instruktoři – na táboře se pohybuje ještě jedna skupina mladých lidí se zrakovým postižením, a to jsou instruktoři. Jsou to chlapci a dívky starší patnácti let, kteří již mají zkušenosti s tábory jako účastníci. Instruktoři mají věkově blízko k účastnické skupině, táborů se sami účastnili, takže vědí, s čím se děti v pro ně novém prostředí tábora potýkají, a jelikož jsou sami nevidomí či mají těžké postižení zraku, mohou dětem pomoci prostřednictvím svých osvědčených postupů, jak zvládnout sebeobsluhu, pohyb po vytyčených trasách apod.