Kdo tábor připravuje

Ing. Petra Benedíková – hlavní vedoucí

 Vzdělání: 

 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2015)
 • školení hlavních vedoucích táborů (2017)
 • školení prostorové orientace a samostatného pohybu (2016)
 • semináře: hmatové knihy a zákonitosti hmatového vnímání, neverbální komunikace nevidomých

Zkušenosti:

 • oddílová vedoucí na táborech pro nevidomé děti (2015 a 2016)
 • vedoucí pravidelných středečních schůzek Tyfloturistického oddílu při škole Jaroslava Ježka (od 2013)
 • dobrovolník v Okamžiku, z. ú. (od 2010)

 

 


Mgr. Martin Sukaný

Vzdělání:

 • speciální pedagogika, PdF MU (Mgr.)
 • sociální pedagogika a volný čas, PdF MU (Bc.)
 • rekvalifikační výcvik: Lektor zážitkové pedagogiky (Prázdninová škola Lipnice, 2012-2013)
 • kurz oddílového vedoucího (Pionýr, 2010)
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcíh z oblasti pedagogiky, psychologie a vedení volnočasových aktivit

Zkušenosti:

 • dlouholetý vedoucí na táborech (skautských i rehabilitačních pro nevidomé děti)
 • od r. 2009 lektor sebezkušenostních kurzů pracujících s metodou zážitkové pedagogiky
 • pravidelně pořádá akce, kterých se účastní i lidé se zrakovým postižením
 • lektor kurzů práce s inkluzivními skupinami
 • lektor kurzů Dalšího vzdělání pedagogických pracovníků (akreditace MŠMT)

 

 


Mgr. Hana Hájková, Ph.D.

Vzdělání:

 •  KOMPAS – metodický kurs o zážitkové pedagogice (ŽTJ, 2015)

Zkušenosti:

 • Oddílový vedoucí dětských táborů (2003-2006)
 • dobrovolník v Latě – neziskové organizaci, která se věnuje práci s ohroženou mládeží (2008-2009)
 • lektor na integračním zážitkovém kurzu Na zkušenou 2016

 

 


Mgr. Alena Valečková

Vzdělání:

 • speciální pedagogika na Ostravské univerzitě (2014)
 • speciální pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně (2017)
 • kurz o metodě zážitkové pedagogiky KOMPAS (2015)

Zkušenosti:

 • praxe v mateřské škole pro zrakově postižené (2014, 2015), na základní škole pro zrakově postižené (2016) a na základních školách speciálních (2014, 2015, 2016, 2017)
 • osobní průvodce pro dívku se zrakovým postižením (2013-2016)
 • účastník projektu chodící lidé (2015), kde jsem spolupracovala na projektu Naše cesta (integrační projekt)
 • práce v soukromé mateřské škole (2015-2017)
 • vedoucí na dětských táborech, včetně zkušeností s táborem pro nevidomé děti (2010, 2011)
 • účast na sebezkušenostních akcích s osobami se zrakovým postižením

 

 


Bc. Vojtěch Polášek (nevidomý)

Vzdělání:

 • kurz instruktora (2011)
 • kurz oddílového vedoucího (2012)
 • pravidelná účast na RVVZ Vysočina

Zkušenosti:

 • pravidelný účastník táborů  pro nevidomé děti od roku 1998 do roku 2007, instruktor v roce 2012
 • člen programového týmu na letním táboře pro nevidomé v roce 2016

 

 


Mgr. Kateřina Matulíková

Vzdělání:

 • speciální pedagogika UPOL (2010-2013)
 • mezinárodní sociální práce UPOL (2014-2017)
 • Youthpass Evropské dobrovolné služby (2014)
 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2015)
 • kurz rituál v zážitkové pedagogice (2016)

Zkušenosti:

 • 9 let účastník letních dětských táborů různých typů
 • lektor Život trochu jinak (práce s integrovanou skupinou, osoby s těžkým postižením zraku)
 • rok práce v Portugalsku v klubu pro děti a mládež se sociálním znevýhodněním (2013-2014)

 

 


MUDr. Jarmila Jandová – zdravotník

Vzdělání:

 • všeobecné lékařství LFP UK (2002 až 2008) – atestace v oboru oftalmologie (2013)
 • kurz lékařské první pomoci (2013)
 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2017)

Zkušenosti:

 • práce v oční ambulanci (od 2008)
 • účast na sebezkušenostních integračních akcích Života trochu jinak za účasti těžce zrakově postižených (od 2015)