Kdo tábor připravuje

Ing. Petra Benedíková – hlavní vedoucí

Vzdělání: 

 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2015 a 2017)
 • školení hlavních vedoucích táborů (2017) 
 • školení prostorové orientace a samostatného pohybu (2016)
 • semináře: hmatové knihy a zákonitosti hmatového vnímání, neverbální komunikace nevidomých

Zkušenosti:

 • hlavní vedoucí tábora pro děti s těžkým postižením zraku (2017 a 2018)
 • oddílová vedoucí na táborech pro nevidomé děti (2015 a 2016)
 • vedoucí pravidelných středečních schůzek Tyfloturistického oddílu při škole J. Ježka (od 2013)
 • dobrovolník v Okamžiku, z. ú. (od 2010)

 

 


Mgr. Hana Hájková, Ph.D.

Vzdělání:

 •  KOMPAS – metodický kurs o zážitkové pedagogice (ŽTJ, 2015)

Zkušenosti:

 • členka programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2017, 2018)
 • oddílová vedoucí dětských táborů (2003-2006)
 • dobrovolník v Latě – neziskové organizaci, která se věnuje práci s ohroženou mládeží (2008-2009)
 • lektor Život trochu jinak (práce s integrovanou skupinou, osoby s těžkým postižením zraku)

 

 


Mgr. Bc. Hana Kálal

Vzdělání:

 • Optika Optometrie (Bc. 2011)
 • Optometrie (Mgr. 2013)
 • Ortoptika (Bc. 2016)

Zkušenosti:

 • vedoucí na skautských a komerčních táborech
 • členka programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku 2016 a 2018
 • práce s dětmi  v ortoptické ambulanci (od r. 2013)

 

 


Ing. Miroslav Křenek

Vzdělání:

 •  KOMPAS – metodický kurs o zážitkové pedagogice (ŽTJ, 2015, 2016, 2018)

Zkušenosti:

 • lektor Život trochu jinak – práce s integrovanou skupinou, osoby s těžkým postižením zraku (od r. 2014)

 

 

 


Mgr. Jana Kubíčková

Vzdělání:

 • speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Společenské vědy (Bc., PdF UPOL, 2012 – 2015)
 • speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Učitelství společenských věd (Mgr., PdF UPOL, 2015 – 2017, SZZ z tyflopedie a etopedie)
 • absolvování výcvikového bloku se zaměřením na Sociálně-právní ochranu dětí a mládeže pod vedením pracovníků OSPOD
 • kurzy a semináře s pedagogicko-psychologickým zaměřením

Zkušenosti:

 • vedoucí na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2018)
 • učitelka na ZŠ pro děti s různými typy handicapu (od roku 2017)
 • souvislá pedagogická praxe na SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc, zařízení pro děti se zrakovým postižením (2016)

 

 


Mgr. Kateřina Matulíková

Vzdělání:

 • speciální pedagogika – dramaterapie (UPOL)
 • mezinárodní humanitární a sociální práce (UPOL)
 • Youthpass Evropské dobrovolné služby (2014)
 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2015)
 • kurz rituál v zážitkové pedagogice (2016)

Zkušenosti:

 • členka programového týmu na letním táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2016-2018)
 • 9 let účastnice letních dětských táborů různých typů
 • rok práce v Portugalsku v klubu pro děti a mládež se sociálním znevýhodněním (2013-2014)
 • lektor Život trochu jinak (práce s integrovanou skupinou, osoby s těžkým postižením zraku)
 • sociální pracovník v Tyfloservisu, o.p.s.

 

 


MUDr. Jarmila Jandová – zdravotník

Vzdělání:

 • všeobecné lékařství LFP UK (2002 až 2008) – atestace v oboru oftalmologie (2013)
 • kurz lékařské první pomoci (2013)
 • kurz zdravotníka zotavovacích akcí (2017)

Zkušenosti:

 • práce v oční ambulanci (od 2008)
 • zdravotník na táboře pro děti s těžkým postižením zraku (2017 a 2018)
 • účast na sebezkušenostních integračních akcích Života trochu jinak za účasti těžce zrakově postižených (od 2015)